• 2020-07-15

Szczegółowy plan półkolonii, oraz harmonogram transportu dzieci, znajduje nie w zakładce Plan Treningów