• 2020-04-23

Jeżeli sytuacja w Europie do sierpnia , pozostała by bez zmian i przekraczanie granic nie będzie możliwe, nasza wyprawa rowerowa odbędzie się w Polsce, w tym samym terminie. Mamy już gotowy plan alternatywny, który obejmuje 500 kilometrową pętle po Mazurach. Oczywiście są również zarezerwowane hotele. Jeżeli dojdzie do zmiany trasy na Polskę, znacznemu zmniejszeniu ulegnie cena wyprawy.

Ostateczna decyzje podejmiemy na pod koniec czerwca.

Alternatywny plan trasy po Mazurach pod linkiem https://goo.gl/maps/acs62gEkZ8GaJHwR7