Wtorek - 20 listopada - Trening pływacki - Basen Troclik, godz 16:00
Wtorek - 20 listopada - Trening pływacki - Basen Troclik, godz 17:00
Czwartek - 22 listopada - Sala Gimnastyczna - Piłka Nożna
Piątek - 23 listopada - Sala Gimnastyczna - trening wszechstronny, gimnastyka i akrobatyka.