Niedziela - 29 listopada - Grupa Młodsza - Przywitanie zimy - Wycieczka do Istebnej .